• Location:
  • Herzliya
  • Size:
  • 13000
  • Client:
  • IDC Herzliya
Planning of student dormitories at IDC Herzliya